Q´erofolket de sista inka ättlingar.

Inkafolket var andliga och högmedvetna människor som levde i harmoni med naturen. Än idag finns det byggnader som visar mycket avancerad arkitektur och teknik som har varit svår att förklara av moderna experter.

Q´erofolket, de sista inka ättlingar som lever högt upp i Andernas berget i  “Nación Q´ero”,  möjligtvis har svaret.

  • Historia om Q´eros.

Q´eros egen historia, som har berättats muntligt generation efter generation.    När de spanska erövrarna anlände till Cusco, lämnade inkafamiljerna och prästerna allt, och slog sig ner högt uppe i bergen i den nuvarande Cusco-provinsen Paucartombo.

I Sydamerika för 700 år sedan, förutsåg de gamla inkaprästerna konsekvenserna av spanjorernas framtida ankomst. Inkaprästerna skickade prinsarna av de två dominerande nationerna vid den tiden, Inkafolket och Qollas, till en plats långt från Cusco, nu känd som “La Nació Q´eros”.  Dessa prinsar hittade en lämplig plats på Cuscos höjder. Och efter att ha gjort olika studier på platsen, lade de grunden till vad som skulle bli en ny stad i Cusco. I väntan på ankomsten av en ny Inka, som skulle komma århundraden senare.

Efter spanjorernas ankomst, anlände denna nya inka känd som Inca Pauccar tillsammans med ett kungligt följe till platsen som tillkännagavs för 200 år sedan. Men medvetna om den förödelse som spanjorerna hade orsakat, bestämde de sig för att det inte var dags att regera, utan att skydda sina förfäders kunskap och visdom genom att dölja sina inkahärstamningar, ändra sina quechua-namn mot latinamerikanska namn, och utan skillnad från andra ursprungsbefolkningar, tog ansvaret för jordbruket.

Inca Pauccar, hans kungliga familj och inka präster befolkade denna plats. de kallade sig Q´ero, som betyder  ceremoniellt kärl.

Eftern flera generationer senare, på 50-talet kontaktades de för första gången av det västerländska människor. Detta är anledningen till att Nation Q ́eros, har bevarat tradition, seder, språk och medicin med ursprung från inkatiden.

Det finns dock en profetia som säger: Sju (7) generationer efter Inca Paucar ankomst kommer en pilgrim att vandra inkaernas heliga väg – qhapaq ñan och energiskt förena  mänskligheten från hela tawuantinsuyo / de fyra kardinalpunkterna på jorden. 

Bild. Rolando Pauccar Calcina, qéro paqos, vid kungliga stottet i Stockholm.

Inca Paucar ättling på besök i Sverige
Inca Paucar ättling på besök i Sverige

 

 

Vad innebär shamanism?

Vad innebär shamanism? En klar och neutral förklaring

Shamanism är en urgammal andlig tradition som har sitt ursprung i olika delar av världen. Det är en praxis som sträcker sig över kontinenter och generationer och som har fascinerat människor i århundraden. Shamanism handlar om att ansluta till naturen och hela skapelsen och att uppnå en djupare förståelse för människans plats i jorden.

En shaman är en person som anses ha speciella förmågor och som står i kontakt med andevärlden. Shamanen fungerar som en länk mellan den verkliga världen och andevärlden och har en prästliknande funktion. Genom extatiska upplevelser och olika tekniker som sång, dans, trumning och meditation kan shamanen uppnå en högre medvetandegrad och få tillgång till andevärlden.

Shamanism är en på animismen grundad tro på makt och att begagna andarna. Detta innebär att schamanen tror att naturen är besjälad och att allt i universum är sammanlänkat. Schamanismen är en helande tradition och ett sätt att leva som kan hjälpa människor att hitta balans och harmoni i sina liv.

Historik och ursprung av shamanism

Shamanism är en andlig tradition som har sitt ursprung i olika kulturer runt om i världen. Ordet “shaman” kommer från de tungusiska språken i Sibirien och betyder “den som vet”. Det är en praktik som innebär att shamanen en andlig förmedlare och helare söker kontakt med andevärlden för att få insikter, läka och guida andra på deras själsliga resor.

Shamanismen har funnits i tusentals år och har varit en viktig del av många ursprungsbefolkningars liv. Det finns dokumenterade bevis för att shamanism har praktiserats i Sibirien i mer än 10 000 år. Shamanismen var även utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien.

Shamanismen har en nära koppling till animismen en tro på att allt i naturen har en själ. Schamanismen tror att naturen är besjälad och att det finns andar som kan hjälpa och guida människor. Utövaren av dessa tekniker kallas för schaman vilken har prästliknande funktioner. Schamanen är en person som anses ha en speciell förmåga att kommunicera med andevärlden och som kan använda denna förmåga för att hjälpa andra.