Natur lagar, visste du det här om dom?

Natur lagar är en fascinerande del av vår fysiska värld. Många människor har försökt att förstå deras betydelse och innebörd genom historien. Men när vi tittar på dessa lagar från ett spirituellt perspektiv. Då kan vi börja se en djupare betydelse bakom dem och hur de relaterar till vår själsliga utveckling.

En av de mest kända natur lagarna är gravitationslagen. Dom beskriver hur föremål i universum attraherar varandra med en kraft som är proportionell mot deras massa och avstånd. Men vad har detta med spiritualitet att göra? Enligt många andliga traditioner. Inklusive yoga och buddhism, är vi alla en del av en större helhet. En universell medvetenhet som genomsyrar allt. Gravitationslagen påminner oss om denna enhet och visar att vi alla är sammanlänkade. Att våra handlingar kan ha konsekvenser som sträcker sig utöver vår omedelbara omgivning.

Natur lagar & Andlig filosofi

En annan natur lag som man ofta tar upp inom andlig filosofi är karma. Dom säger att varje handling vi utför ger upphov till konsekvenser, antingen i detta liv eller i nästa. Denna lag pekar på vikten av att vara medveten om våra handlingar och deras effekter på oss själva och andra. Det är också viktigt att förstå att karma inte handlar om straff eller belöning. Utan snarare om att lära sig av våra erfarenheter och utvecklas som själsliga varelser.

En annan natur lag som ofta nämns inom andlighet är lagen om attraktion, som säger att vi attraherar det vi fokuserar på. Detta innebär att om vi fokuserar på positiva tankar och känslor, kommer vi att attrahera mer positivitet in i våra liv, medan om vi fokuserar på negativa tankar och känslor, kommer vi att dra till oss mer negativitet. Enligt många andliga traditioner är det viktigt att vara medveten om våra tankar och känslor och att arbeta med dem för att uppnå vår högsta potential.

En annan natur lag som man ofta diskuterar från ett spirituellt perspektiv är lagen om förändring. Dom säger att allt i universum är i konstant förändring och rörelse. Denna lag påminner oss om vikten av att vara flexibla och anpassningsbara i våra liv. Det är också viktigt att förstå att förändring är en naturlig del av livet. Att vi måste acceptera och omfamna den för att kunna växa och utvecklas.

Lagen om enhet

En annan natur lag som ofta nämns inom andlig filosofi är lagen om enhet, som säger att allt i universum är en del av en större helhet. Denna lag påminner oss om att vi alla är sammanlänkade och att våra handlingar kan ha konsekvenser som sträcker sig utöver vår omedelbara omgiv

ning. Det är viktigt att förstå vår roll i denna större helhet och att arbeta för att skapa harmoni och balans i våra relationer med andra och med naturen.

En annan natur lag som är relevant inom andlig filosofi är lagen om självläkning, som säger att kroppen har en inbyggd förmåga att läka sig själv. Detta påminner oss om kraften i vår egen självläkning och att vi kan arbeta med vår kropp och sinne för att främja hälsa och välbefinnande.

Slutligen är det viktigt att nämna lagen om universell kärlek, som säger att kärlek är den mest kraftfulla kraften i universum. Denna lag påminner oss om vikten av att visa kärlek och medkänsla mot andra och att arbeta för att skapa en mer kärleksfull och medkännande värld.

Sammanfattningsvis är natur lagar en viktig del av vår fysiska värld. När vi ser dem från ett spirituellt perspektiv, kan vi börja se en djupare betydelse bakom dem. Dessa lagar påminner oss om vår sammanlänkade natur. Vikten av att vara medvetna om våra handlingar och tankar. Att arbeta för att skapa harmoni och balans i våra liv och relationer. Genom att integrera dessa principer i vårt dagliga liv. Då kan vi arbeta för att uppnå vår högsta potential som själsliga varelser. Skapa en mer kärleksfull och medkännande värld för oss själva och andra.

natur lagar

En fantastisk kväll med lila och rosa himmel

Fix i trädgården

Nu är jag tillbaka i mitt hus på landet. Kom hit för ungefär två veckor sedan och det var väldigt torrt i marken. Gräset hade växt mycket så jag fick börja med att klippa gräsmattan. Brukar inte klippa allt gräs utan låter mycket vara som en sommaräng som är bra för bin, fjärilar m.m. Sedan tog jag ut lite stolar och bord. Det var väldigt fint sommarväder med sol och svag bris. På borden brukar jag ställa fina ängsblommor placerade i olika gamla kaffekannor eller andra byttor som jag har hittat i ladugården.

Återbruk är det som gäller
Vanligtvis köper jag nästan inga  blommor eller krukväxter alls utan använder mig av sommarblommor som lupiner, smörblommor, hundkex, rosor m.m. Har inte heller så många blomvaser eller krukor. Jag vill gärna köra med återbruk och använda de saker som redan finns här att ställa blommor i istället för att köpa nytt.

Soliga dagar

Typisk svensk sommar

Den typiska svenska sommaren bjuder alltid på både sol och regn. Regnar det passar jag på att jobba extra mycket med marknadsföringsprojekt som jag vill bli klar med. För att det ska gå att jobba på ett bra sätt så har jag gjort i ordning en plats i huset där jag kan placera min dator, papper m.m. Vill du se mer hur jag fixade ett annat av mina hemmakontor kan du läsa mer om det i ett tidigare inlägg. Är det soligt väder tar jag ofta en fika i trädgården.

Magiska kvällar
De senaste dagarna har det varit skiftande väder med en hel del regn, som verkligen behövdes. Men även lite soligt, lite molnigt, lite blåsigt och sedan lugnt igen. Jag njuter ofta av fina solnedgångar här och en kväll var det rent magiskt. Molnen skiftade i blått, lila och rosa. Det var härligt att sitta på balkongen och njuta av utsikten.

Magiska kvällar

Jag brukar hålla lite koll på vädret via SMHI-appen. Viktigt att veta hur vädret blir så jag tittar ofta på tiodygnsprognosen. Planerar sen in vad jag ska göra på fritiden, t.ex renovera inomhus eller utomhus.