Q´erofolket de sista inka ättlingar.

Inkafolket var andliga och högmedvetna människor som levde i harmoni med naturen. Än idag finns det byggnader som visar mycket avancerad arkitektur och teknik som har varit svår att förklara av moderna experter.

Q´erofolket, de sista inka ättlingar som lever högt upp i Andernas berget i  “Nación Q´ero”,  möjligtvis har svaret.

  • Historia om Q´eros.

Q´eros egen historia, som har berättats muntligt generation efter generation.    När de spanska erövrarna anlände till Cusco, lämnade inkafamiljerna och prästerna allt, och slog sig ner högt uppe i bergen i den nuvarande Cusco-provinsen Paucartombo.

I Sydamerika för 700 år sedan, förutsåg de gamla inkaprästerna konsekvenserna av spanjorernas framtida ankomst. Inkaprästerna skickade prinsarna av de två dominerande nationerna vid den tiden, Inkafolket och Qollas, till en plats långt från Cusco, nu känd som “La Nació Q´eros”.  Dessa prinsar hittade en lämplig plats på Cuscos höjder. Och efter att ha gjort olika studier på platsen, lade de grunden till vad som skulle bli en ny stad i Cusco. I väntan på ankomsten av en ny Inka, som skulle komma århundraden senare.

Efter spanjorernas ankomst, anlände denna nya inka känd som Inca Pauccar tillsammans med ett kungligt följe till platsen som tillkännagavs för 200 år sedan. Men medvetna om den förödelse som spanjorerna hade orsakat, bestämde de sig för att det inte var dags att regera, utan att skydda sina förfäders kunskap och visdom genom att dölja sina inkahärstamningar, ändra sina quechua-namn mot latinamerikanska namn, och utan skillnad från andra ursprungsbefolkningar, tog ansvaret för jordbruket.

Inca Pauccar, hans kungliga familj och inka präster befolkade denna plats. de kallade sig Q´ero, som betyder  ceremoniellt kärl.

Eftern flera generationer senare, på 50-talet kontaktades de för första gången av det västerländska människor. Detta är anledningen till att Nation Q ́eros, har bevarat tradition, seder, språk och medicin med ursprung från inkatiden.

Det finns dock en profetia som säger: Sju (7) generationer efter Inca Paucar ankomst kommer en pilgrim att vandra inkaernas heliga väg – qhapaq ñan och energiskt förena  mänskligheten från hela tawuantinsuyo / de fyra kardinalpunkterna på jorden. 

Bild. Rolando Pauccar Calcina, qéro paqos, vid kungliga stottet i Stockholm.

Inca Paucar ättling på besök i Sverige
Inca Paucar ättling på besök i Sverige