Vad innebär shamanism?

Vad innebär shamanism? En klar och neutral förklaring

Shamanism är en urgammal andlig tradition som har sitt ursprung i olika delar av världen. Det är en praxis som sträcker sig över kontinenter och generationer och som har fascinerat människor i århundraden. Shamanism handlar om att ansluta till naturen och hela skapelsen och att uppnå en djupare förståelse för människans plats i jorden.

En shaman är en person som anses ha speciella förmågor och som står i kontakt med andevärlden. Shamanen fungerar som en länk mellan den verkliga världen och andevärlden och har en prästliknande funktion. Genom extatiska upplevelser och olika tekniker som sång, dans, trumning och meditation kan shamanen uppnå en högre medvetandegrad och få tillgång till andevärlden.

Shamanism är en på animismen grundad tro på makt och att begagna andarna. Detta innebär att schamanen tror att naturen är besjälad och att allt i universum är sammanlänkat. Schamanismen är en helande tradition och ett sätt att leva som kan hjälpa människor att hitta balans och harmoni i sina liv.

Historik och ursprung av shamanism

Shamanism är en andlig tradition som har sitt ursprung i olika kulturer runt om i världen. Ordet “shaman” kommer från de tungusiska språken i Sibirien och betyder “den som vet”. Det är en praktik som innebär att shamanen en andlig förmedlare och helare söker kontakt med andevärlden för att få insikter, läka och guida andra på deras själsliga resor.

Shamanismen har funnits i tusentals år och har varit en viktig del av många ursprungsbefolkningars liv. Det finns dokumenterade bevis för att shamanism har praktiserats i Sibirien i mer än 10 000 år. Shamanismen var även utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien.

Shamanismen har en nära koppling till animismen en tro på att allt i naturen har en själ. Schamanismen tror att naturen är besjälad och att det finns andar som kan hjälpa och guida människor. Utövaren av dessa tekniker kallas för schaman vilken har prästliknande funktioner. Schamanen är en person som anses ha en speciell förmåga att kommunicera med andevärlden och som kan använda denna förmåga för att hjälpa andra.